START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane      


UG Czarny Dunajec  UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane

     


KS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
BIEG HASIORA
 dodano: 11 Maja 2018    (źródło: MOSiR Zakopane)

 3 czerwca Ulicami Zakopanego odbędzie się bieg na dystansie 5 km upamiętniający 90 rocznicę urodzin Władysława Hasiora.

Organizatorami biegu są Muzeum Tatrzańskie MOSiR Zakopane oraz Urząd marszałkowski Województwa Małopolskiego . Poniżej regulamin.
 BIEG HASIORA – DYSTANS 5 KM
 
REGULAMIN
Patronat honorowy – Marszałek Województwa Małopolskiego, Burmistrz Miasta Zakopane 
Organizator  - Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Współorganizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Patronat medialny –  Radio Kraków, TVP3 Kraków, Tygodnik Podhalański. Watra
Partner Biegu – Centralny Ośrodek Sportu Zakopane
I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 90. rocznicy urodzin Władysława Hasiora.
2. Przybliżenie twórczości Władysława Hasiora oraz jego kariery sportowej.
3. Promocja Muzeum Tatrzańskiego i Galerii Władysława Hasiora.
4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
6. Promocja miasta Zakopane i jego historii.
 
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2018 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w Kuźnicach przy pomniku Prometeusz Rozstrzelany – godzina 10.00 – start zawodników.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.   
4. Zakończenie zawodów godzina 11.00 – Galeria Władysława Hasiora.
5. Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się o godz. 13 przed pawilonem Wielkiej Krokwi.
III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa biegu: START przed pomnikiem Prometeusz Rozstrzelany w Kuźnicach – bieg w dół  ul. Przewodników Tatrzańskich – skręt w lewo na teren Centralnego Ośrodka Sportu – pętla – powrót do  ul. Przewodników Tatrzańskich skręt w lewo do ronda -  skręt w prawo na rondzie ul. Droga na Bystre – skręt w lewo w Bulwary Słowackiego – skręt w prawo ul. Władysława Broniewskiego – skręt w lewo w Bulwary Słowackiego – prosto w ul. Jagiellońską – skręt w lewo przed Galerię Władysława Hasiora META, dystans 5 km.
2. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
 
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 300 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 60 minut.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 
 
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 7 maja do 31 maja drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
2. Pakiety startowe odbierać można od dnia 2 czerwca w Galerii Władysława Hasiora przy ul. Jagiellońskiej 18b w godzinach 16-18, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 20 maja 2018 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 20 maja organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
5. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.
6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
7. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
8. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. 
9. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
10. Na starcie biegu będzie można oddać depozyt, który zostanie przewieziony na metę.
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:                                                                                  

 - dla zapisanych i opłaconych zawodników do 31 maja – 20 zł                                                                                    

 - dla młodzieży szkolnej (na podstawie legitymacji szkolnej bądź studenckiej) – 10 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/  
- opłata dla osób z rocznika 1953 i starszych – 10 zł, opłata w biurze zawodów jest taka sama jak dla pozostałych uczestników biegu /pkt. VII/1/                                                                                                                      

- w biurze zawodów 2 i 3 czerwca – 50 zł
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat należy dokonywać poprzez panel zgłoszeniowy.
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu. 
VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Galerii Władysława Hasiora przy ul. Jagiellońskiej 18b w Zakopanem i czynne będzie:
w dniu 2 czerwca, w godzinach 16.00 – 18.00
w dniu 3 czerwca, w godzinach  8.00 – 9.15 w miejscu startu (przy Pomniku Prometeusz Rozstrzelany w Kuźnicach) / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/ 
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.    

                                                                                                     
X. KLASYFIKACJA                                                                                                                                        

Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn, w kategorii specjalnej dedykowanej artystom oraz w następujących kategoriach wiekowych                                                                                                                             Senior    K/M                    

do 39 lat                            

osoby urodzone w roku 1979 i młodsze                              

Masters  K/M                    

od 40 do 49 lat                

 osoby urodzone  w latach 1978 – 1969                            

Weteran I K/M                  

od 50 do 59 lat                

 osoby urodzone  w latach 1968 – 1959                            

Weteran II K/M                  

od 60 do 69 lat                  

osoby urodzone w latach 1958 -  1949                              

Super Weteran M              

70 lat i starsze                  

osoby urodzone w roku 1948 i starsze
Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia innych klasyfikacji, które zostaną ogłoszone stosownym komunikatem.
XI.  NAGRODY 
Każdy z zawodników biorących udział w zawodach otrzyma koszulkę i pamiątkowy medal. Dla najlepszych zawodników w kategoriach open i kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe uzależnione od hojności sponsorów.
 
Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni                                                                                                                             1 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
2 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
3 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
 
Klasyfikacja specjalna: artyści
1 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
2 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
3 miejsce - w zależności od hojności sponsorów
Klasyfikacja zawodników Open Kobiety / Mężczyźni                                                              

1 miejsce – w zależności od hojności sponsorów                                                                                                                                           2 miejsce – w zależności od hojności sponsorów                                                                                                                                            3 miejsce –  w zależności od hojności sponsorów                                                                                                                                      
w kategoriach wiekowych                                                                                                                                                      

1 miejsce – w zależności od hojności sponsorów                                                                                                                                           2 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
3 miejsce – w zależności od hojności sponsorów
Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.                                             
Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego.                                                   
Organizator przewiduje specjalny upominek dla zwycięzcy pod warunkiem osiągnięcia czasu lepszego od rekordu życiowego Władysława Hasiora na 5km: 15 min. 34 sek.                                                                                                                                                            
Po zakończeniu biegu przewidujemy konkurs z nagrodami.                                                                                                         
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel.182015205, promocja@muzeumtatrzanskie.pl, 182073966, biuro@mosir.zakopane.eu,
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.                                                             
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę

5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.                                                                                                                

6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.                                                                             
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.muzeumtarzanskie.pl oraz www.mosir.zakopane.eu 
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.                                                                                                            

10. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej. 
 
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    341 
  
 
  
 
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2019