START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane    Bukowina Tatrzańska
UG Poronin  

UG Czarny Dunajec  UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane
     KS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Zapowiedzi
IV Bieg Kurierów Tatrzańskich I Bieg Służb Mundurowych
 dodano: 25 Lipca 2018    (źródło: MOSiR Zakopane)

  1 września  br ulicami Zakopanego przebiegną uczestnicy IV Biegu Kurierów Tatrzańskich. Będzie to równocześnie I Bieg Służb Mundurowych. Szczegóły poniżej.
 


 
 
REGULAMIN 
IV BIEGU KURIERÓW TATRZAŃSKICH - 5 km, 
               I BIEGU SŁUŻB MUNDUROWYCH IM.„KURIERÓW TATRZAŃSKICH”- 10 km,
ZAKOPANE 01.09.2018r.
I. ORGANIZATOR BIEGU:                                                                                                            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem,                                                                    Towarzystwo Inicjatyw Społecznych im. Kurierów Tatrzańskich w Zakopanem,                        
 
II. PATRONAT
Bieg odbywa się pod patronatem honorowym:
1) Marszałka Województwa Małopolskiego, Pana Jacka Krupy
2) Starosty Tatrzańskiego, Pana Piotra Bąka
3) Burmistrza Miasta Zakopane, Pana Leszka Doruli
 
III. CELE
1. Upamiętnienie działalności Kurierów Tatrzańskich działających w ramach ZWZ AK     „ ZAGRODA”,  formacji wojskowych i organizacji walczących o niepodległość.   
2. Przypomnienie mieszkańcom Zakopanego i Podhala bohaterskiej działalności Tatrzańskich        Kurierów utrzymujących łączność pomiędzy Rządem w Londynie, a państwem podziemnym.
3. Wyłonienie najlepszych biegaczy wśród przedstawicieli Służb Mundurowych.
4. Promocja miasta Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego.
5. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
6. Uczczenie 100 Rocznicy odzyskania Niepodległości.
 
IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 1 września (sobota) 2018 r. o godzinie 10.00 w Zakopanem.
Park Miejski – Plac Niepodległości
Program zawodów:
8.00 – 9.45 - zapisy, wydawanie numerów startowych – Park Miejski
10.00 – start
11.30 – zamknięcie trasy
12.15 – dekoracja zwycięzców
 
V . TRASA, DYSTANS 
Biegi odbywać się będą na trasie o długości:
 
IV Bieg Kurierów Tatrzańskich dystans 5 km, bieg dla zawodników z roczników:  
K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi.
 
Trasa biegu na 5 km /asfalt/– IV Bieg KURIERÓW TATRZAŃSKICH.                                                                                                                  Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Trasa przebiega ulicami: Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości – Park Miejski
 
I Bieg Służb Mundurowych – dystans 10 km, Kobiety i Mężczyźni.
K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, 50-59, K/M 60 i starsi.
 
Trasa biegu na 10 km /asfaltowo – terenowa/– I Bieg  SŁUŻB MUNDUROWYCH
Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Trasa przebiega ulicami: Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Pod Skocznią – Trasa terenowa COS Zakopane – Bogówka - Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Plac Niepodległości – Park Miejski
 
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu na pokonanie trasy – 90 minut.
2. Liczba Uczestników Biegu jest ograniczona do 500 osób.
 
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń - zapisów można dokonywać do dnia 28 sierpnia  2018 poprzez panel zgłoszeniowy: https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/331, 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 
3. Za „Służby Mundurowe” uważa się przedstawicieli formacji mundurowych:
Wojsko Polskie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, Służba, Leśna, SOP, CBA, CBŚP, ABW, ITD, SWW, SKW, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei, SUFO, służby mundurowe innych państw oraz Członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA.
Zawodnicy w klasyfikacji mundurowych muszą zaznaczyć na Karcie Zgłoszenia /w stosownej pozycji/ numer lub nazwę jednostki/instytucji. Zwycięzcy nagradzani w tej klasyfikacji będą musieli potwierdzić swoją przynależność organizacyjną stosowną legitymacją.
 
VIII. UCZESTNICTWO
1. W biegu na 10 km prawo startu mają zawodnicy którzy do dnia 01.09.2018 ukończyli 16 lat.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów. 
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach i bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.                                    
5. Służby mundurowe jak wyżej.
 
IX. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
do dnia  28 sierpnia  2018  włącznie 30 zł - osoby pełnoletnie, 20 zł - młodzież szkolna i osoby urodzone w roku 1952 i starsze. W dniu startu w biurze zawodów dla wszystkich 50 zł. 
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto TIS Kurierzy Tatrzańscy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora na internetowej liście uczestników.
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Konto do wpłat wpisowego: Towarzystwo Inicjatyw Społecznych Kurierzy Tatrzańscy, ul. Gimnazjalna 16/25, 34-500 Zakopane,
Bank PeKaO SA, numer: 97 1240 5165 1111 0010 6139 5779.
 
 
X. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 1 września (sobota) 2018 r,   w godzinach 8.00 – 9.45 w Parku Miejskim
 
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
 
XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Kategoria open 5km/10km – za miejsca 1 – 3 Kobiety oraz 1 - 3 Mężczyźni – puchary
2. Kategorie wiekowe – K/M do 18, K/M 19-39, K/M 40-49, K/M 50-59, K/M 60 i starsi – miejsce 1 puchar.
3. Dodatkowe nagrody w zależności od hojności sponsorów.
4. Medale dla wszystkich Uczestników biegów
Klasyfikacja Służb Mundurowych - Kobiety i Mężczyźni:
Kategoria Open Kobiety miejsca 1 – 6, Open Mężczyźni miejsca 1 – 6
Puchary i statuetki
 
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
3. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
4. Zabrania się biegu ze zwierzętami. 
5. Osoby łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z trasy. 
6. Bieg zaliczany jest do klasyfikacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej. Punkty będą przyznawane w następujący sposób: dla zawodników kategorii Senior / Masters / Weteran I / Weteran II – bieg na   10 km wg wyników biegu, bieg na 5 km jak za udział /10 pkt/. Dla zawodników kategorii Junior – bieg na 5 km wg wyników biegu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo tworzenia dodatkowych klasyfikacji.
8. Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia indywidualnego na czas biegu.
9. Ostateczna i wiążąca interpretacja Regulaminu przysługuje Organizatorowi Biegu.
 
Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.mosir.zakopane.eu 
 
Kontakt: biuro MOSiR -18 20 73 966,                                                                                                      

Towarzystwo Inicjatyw Społecznych- 502 13 87 25, 
        
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    149 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2018