START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane      


UG Czarny Dunajec  UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  


TZN Zakopane

KS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Zapowiedzi
VI ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI.
 dodano: 26 Września 2019    (źródło: MOSiR Zakopane)

  Rozpoczęły się zapisy na VI Zakopiański Bieg Niepodległości. Zawody zorganizowane przez MOSiR Zakopane odbędą się 11 listopada br.
 Zawodnicy będą rywalizować na dystansie 10 km. Imprezami towarzyszącymi będzie bieg na dystansie 5 km ,  5 km marsz nordic walking  VI Zakopiański Integracyjny Bieg niepodległości w którym zawodnicy przebiegną dystans 400 m a także Bieg  Stulecia. Szczegóły poniżej.
 


 
 VI ZAKOPIAŃSKI  BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – BIEG GŁÓWNY DYSTANS 10KM,
IMPREZY TOWARZYSZĄCE – BIEG NA DYSTANSIE 5 KM,  MARSZ NORDIC WALKING - 5 KM, VI ZAKOPIAŃSKI INTEGRACYJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 400 M
BIEG STULECIA 2019
 
REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz Miasta Zakopane 
Organizator  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Współorganizator – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem
Patronat medialny –  maratonypolskie.pl, Tygodnik Podhalański
Partner Biegu – Zakopiańskie Centrum Kultury

I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Zakopane i jego historii.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w okolicach Urzędu Miasta Zakopane na ul. Kościuszki                                      

 - godzina 9.30 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów                                              

 - godzina 10.00 – start zawodników biegu na 5 i 10 km                                                                                          

- godzina 10.03 – zawodnicy Nordic Walking.
3. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.                                                                                      

4. Zakończenie zawodów godzina 14.00 – kino „Sokół”

III. TRASA, DYSTANS
1. Trasa (pętla) będzie przebiegać ulicami: START przed Urzędem Miasta Zakopane na ulicy Kościuszki - skręt w lewo w Aleje 3 Maja – Krupówki – Zamoyskiego - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - skręt w lewo w Makuszyńskiego - skręt w lewo w Grunwaldzką - Makuszyńskiego - skręt w prawo w Piłsudskiego - Sabały - skręt w lewo w Zamoyskiego - Witkiewicza - Sienkiewicza - skręt w lewo w Kościuszki przed Urząd Miasta Zakopane META. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie prowadzi chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.
2. Biegacze na dystansie 10 km pokonują pętlę 2 razy, na dystansie 5 km i nordic walking 1 pętlę.                                                           3. Zmiana zadeklarowanego dystansu podczas biegu skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją zawodnika.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 1,5 godziny.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 27 września  do 5 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu
2. Pakiety startowe odbierać można od dnia 10 listopada w dniach i godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 
 
VI. UCZESTNICTWO
1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby w wieku 14 lat /urodzone 11.11.2005/ i starsze,  w biegu na 5 km i  nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy. 
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.                  3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.                                                                                                                      

4. Dla osób zapisanych do biegów w terminie do 20 października 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulki zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 20 października organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu/Marszu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.                                                                                                                                    

6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.                                                                           7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Niezastosowanie się do tego zapisu regulaminu skutkować będzie nie uwzględnieniem zawodnika przy dekoracji zwycięzców i podziale nagród.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
10. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów. 


VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegach i  nordic walking wynosi:                                                                                  

 - dla osób zapisanych do dnia 4 października opłata startowa wynosi 1918 groszy (19,18 zł)                                                                      - dla osób zapisanych od dnia 5 października do dnia 5 listopada opłata startowa wynosi 50 zł                                                               

 - w biurze zawodów 10 i 11 listopada opłata startowa wynosi 100 zł                                                                      

dla pierwszych 300 zapisanych i opłaconych zawodników Organizator zapewnia medal „Biegu Stulecia”, który będzie dołączony do pakietu startowego.                                                                                                          

za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez panel zgłoszeniowy i wniosła opłatę startową                                        o wysokości opłaty startowej decyduje data wpłynięcie na konto Organizatora (patrz wyżej)              

 start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny.                                                   
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłat należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy.                                                                                        
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu. VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Oswalda Balzera w Zakopanem, ul. Słoneczna 1 i czynne będzie:
w dniu 10 listopada, w godzinach 16.00 – 20.00
w dniu 11 listopada, w godzinach  7.00 – 9.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/ 
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do:  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich  danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.    

                                                                                                    
X. KLASYFIKACJA                                                                                                                                        

Zawodnicy w biegu głównym (10km) zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych
Junior K/M                        od 14 do 18 lat                   osoby urodzone w latach 2005 - 2002                                                                               Senior    K/M                     od 19 do 39 lat                  osoby urodzone w latach 2001 -  1980                              

Masters  K/M                     od 40 do 49 lat                  osoby urodzone w latach 1979 – 1970                            

Weteran I K/M                   od 50 do 59 lat                  osoby urodzone w latach 1969 – 1960                            

Weteran II K                           60 lat i starsze              osoby urodzone w latach 1959 i starsze                              

Weteran II M                      od 60 do 69 lat                  osoby urodzone w latach 1959 - 1950                          

Super Weteran M               70 lat i starsze                   osoby urodzone w roku 1949 i starsze

XI.  NAGRODY:  
PULA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH – 14 450 złotych                                                                                          

Bieg Główny na dystansie 10 km                                                                                                                                                                               
Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni                                                                                                                            

1 miejsce – 500 złotych                                                                                                                                                  

2 miejsce – 400 złotych                                                                                                                                        

3 miejsce – 300 złotych 
Klasyfikacja zawodników z obywatelstwem polskim  Open Kobiety / Mężczyźni                                                              

1 miejsce – 500 złotych                                                                                                                                                        

 2 miejsce – 400 złotych                                                                                                                                                          

3 miejsce – 300 złotych                                                                                                                                           
Nagrody w klasyfikacjach Open Kobiet / Mężczyzn i zawodników z obywatelstwem polskim  Open Kobiet / Mężczyzn nie kumulują się w kategoriach wiekowych                                                                                                                                                      

1 miejsce – 200 złotych                                                                                                                                                

2 miejsce – 150 złotych                                                                                                                                                          

3 miejsce – 100 złotych                                                                                                                        

 Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie dublują się.  
Bieg na dystansie 5 km                                                                                                                                  

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – 350 złotych                                                                                                                                              

 2 miejsce – 300 złotych                                                                                                                                                    

3 miejsce – 250 złotych                                                                                                                                                

4 miejsce – 200 złotych                                                                                                                                                

5 miejsce – 150 złotych                                                                                                                                                    

 6 miejsce – 100 złotych                                                                                             
Upominki dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Zakopanego.                                                  

Puchar dla najliczniejszej rodziny (dzieci + rodzice + dziadkowie + …) uczestniczącej w zawodach (łącznie 10 km + 5 km + NW) 
Organizator przewiduje specjalne premie w wysokości 1000 złotych dla zawodników za ustanowienie nowego rekordu trasy w biegu na 10 km.  

                                                                                         

Aktualne rekordy trasy:                                                                                                                                    

Kobiety: Lilla Fiskovicz (Mołdawia) – 34:43,9; Mężczyźni: Silas Kiprono Too (Kenia)  – 30:41,5    

    
Marsz nordic walking - kategorii open K i open M – miejsca 1 - 3 statuetki                                                                                                                                
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080, 182073966, e-mail: biuro@mosir.zakopane.eu  
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.                                                             
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę                                                                                                          

5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.                                                                                                                

6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące                                                                                                                              

7. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.                                                                             
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.                                                                                                            

10. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu na 10 km, 5km – wg rankingu, marsz nordic walking – punkty za udział (10 pkt.).
 
 
 
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    211 
  
 
  
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2019