START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki

 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  

TZN ZakopaneKS Pieniny  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Zapowiedzi
Ważny Komunikat - VII Zakopiański Bieg Niepodległości:
 dodano: 16 Października 2020    (źródło: MOSiR Zakopane)

 Ważny Komunikat - VII Zakopiański Bieg Niepodległości: 
Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną ograniczamy limit startujących do 150 osób. 
 


 VII ZAKOPIAŃSKI  BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 5 KM 
MARSZ NORDIC WALKING – 5 KM, 
VII ZAKOPIAŃSKI INTEGRACYJNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – 400 M
 
REGULAMIN
Patronat honorowy – Starosta Powiatu Tatrzańskiego, Burmistrz Miasta Zakopane 
Organizator  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny – Tygodnik Podhalański
I. CEL ZAWODÓW
1. Upamiętnienie 102 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Promocja miasta Zakopane i jego historii. 
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2020 r. w Zakopanem.
2. Start będzie miał miejsce w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zakopanem                                      

 - godzina 10.45 – start zawodników biegu integracyjnego na dystansie 400 metrów                                              

 - godzina 11.11 – start zawodników biegu oraz marszu nordic walking na dystansie 5 km

3. Zakończenie zawodów około godziny 12.30 – Muszla Koncertowa w Parku Miejskim.

III. TRASA, DYSTANS
1. Bieg odbywać się będzie na trasie o długości  5 km. 
Start i Meta będą znajdować się w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Przebieg trasy:  Park Miejski – Plac Niepodległości - Grunwaldzka – Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego - Grunwaldzka – Park Miejski
2. Bieg integracyjny – trasa wokół Placu Niepodległości.
                                                                                                                        
IV. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną ograniczamy limit startujących do 150 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu i marszu wynosi 60 minut.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 7 października do 5 listopada drogą elektroniczną na stronie internetowej www.mosir.zakopane.eu. W biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy oraz nie będą pobierane opłaty startowe.
2. Pakiety startowe odbierać można w dniu 11 listopada w godzinach pracy biura, zgodnie z Rozdziałem VIII niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się i uiściła opłatę startową. 
 
VI. UCZESTNICTWO
1. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.                   2. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.                                                                                                                    
3. Za osoby niepełnoletnie deklarację podpisuje rodzic lub opiekun prawny.                                                                                                 

4. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal.                                                                                                                                                           
5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
6. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
7. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami.
 
VII. OPŁATY
1. Opłata startowa za udział w biegu lub marszu nordic walking wynosi: 
- 40 zł, dla młodzieży szkolnej i zawodniczek/zawodników urodzonych w roku 1950 i starszych - 20 zł,
w biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy oraz nie będą pobierane opłaty startowe                                                                           start zawodników w biegu integracyjnym na dystansie 400 metrów jest bezpłatny.                                                   
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
3. Opłat należy dokonywać przez panel zgłoszeniowy.                                                                                        
4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu. 
 
VIII. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Muszli Koncertowej i czynne będzie: 
- w dniu 11 listopada, w godzinach  8.00 – 10.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/ 
 
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do:  żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.                                                                                                         
X. KLASYFIKACJA                                                                                                                                        Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych
Junior K/M osoby urodzone w latach 2005 i młodsze 
Senior K/M osoby urodzone w latach 2004 -  1981
Masters K/M osoby urodzone w latach 1980 – 1971
Weteran I K/M osoby urodzone w latach 1970 – 1961
Weteran II K osoby urodzone w latach 1960 i starsze
Weteran II M osoby urodzone w latach 1960 – 1951
Super Weteran M osoby urodzone w roku 1950 i starsze
XI.  NAGRODY:  
Bieg na 5 km: w kategoriach wiekowych za miejsca 1 – 3 statuetki oraz bony upominkowe o wartości 200 / 150 / 100 złotych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Marsz nordic walking:  w kategorii open kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 statuetki.
XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 517589080, 182073966, e-mail: biuro@mosir.zakopane.eu                                                              
2. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
3. Zawody odbędą się bez względu na pogodę                                                                                                          

4. Komisję sędziowską powołuje Organizator.                                                                                                                

5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące                                                                                                                              

6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.                                                                             
7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu
8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.                                                                                                            

9. Bieg jest zaliczany do punktacji Zakopiańskiej Ligi Biegowej: wyniki z biegu – wg rankingu, marsz nordic walking – punkty za udział (10 pkt.).
 
 
INSTRUKCJA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
 
1. W biurze zawodów oraz  strefach startowych zawodnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust (maseczka, szalik, buff), ponadto w biurze zawodów obowiązuje dezynfekcja rąk oraz dystans społeczny.
2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w muszli koncertowej prosimy o udział w dekoracji tylko osoby nagradzane. Podczas dekoracji zawodnicy są zobowiązani do zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
3. Szczegółową instrukcję przeprowadzenia zawodów organizator przedstawi przed zawodami, gdyż sytuacja związana z koronawirusem oraz obowiązujące obostrzenia, w każdej chwili mogą ulec zmianie.
 
 
 
 
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    137 
  
 
  
  
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2020