START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti
   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  


TZN ZakopaneKS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Sport UM Zakopane
ZAKOPIAŃSKI BIEG NOWOROCZNY 2021- edycja wirtualna
 dodano: 1 Stycznia 2021    (źródło: MOSiR Zakopane)

 1 stycznia 2021 r rozpoczną się zapisy do wirtualnej edycji  Zakopiańskiego Biegu Noworocznego 2021. Bieg na dystansie 5km  odbędzie się między 01 a 14 stycznia 2021 r. włącznie.  Bieg ma charakter wirtualny. Oznacza to, że zawodnik indywidualnie ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu oraz jak będzie przebiegać trasa.
zapisy i opłaty dopiero od 1.01.2021 r i potrwają do13.01.2021 r. . Dzieci i młodzież ze szkół powiatu tatrzańskiego zwolniona jest z opłat . Wszystkich uczestników prosimy o zapoznanie się z regulaminem ponieważ zawarte są w nim wszystkie ważne dla Państwa informacje.


 ZAKOPIAŃSKI BIEG NOWOROCZNY 2021- edycja wirtualna
REGULAMIN
Organizator – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem
Patronat medialny –  www.podhale=sport.pl ,Tygodnik Podhalański
I. CEL ZAWODÓW
1. Promocja miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
II. TERMIN, TRASA I DYSTANS
Bieg odbędzie się między 01 a 14 stycznia 2021 r. włącznie. Bieg odbędzie się na dystansie 5 km.
1. Bieg ma charakter wirtualny. Oznacza to, że zawodnik indywidualnie ustala, gdzie będzie start i meta jego biegu oraz jak będzie przebiegać trasa.
2. Zawodnik dystans 5 km może pokonać w wybranym przez siebie terenie.
3. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania wszelkich środków ostrożności podczas biegu oraz przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.
4. Bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu przyczyn niezależnych od organizatora.
III. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Każdy zawodnik zaplanowaną przez siebie trasę pokonuje biegiem, marszobiegiem lub marszem.
2. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie, zegarek sportowy itp. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg.
3. Po ukończeniu biegu uczestnik wysyła swój wynik na e-mail: stadion@mosir.zakopane.eu. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Dystans biegu nie może być krótszy niż 5 km. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
4. Zawodników nie obowiązuje limit czasu, poza faktem, że bieg musi odbyć się w dniach między 01 a 14 stycznia 2021 r. w godzinach od 00.01 – 01 stycznia do 23.59 – 14 stycznia 2021 r.
IV. UCZESTNICTWO
1. Zgłoszenie uczestnictwa zawierające: imię, nazwisko, rok urodzenia, klub/miasto należy przesyłać na adres e-mail: stadion@mosir.zakopane.eu do dnia 13 stycznia 2021 roku włącznie.
2. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
3. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
4. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.
5. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych.
6. Zapisując się na Wirtualny Zakopiański Bieg Noworoczny zawodnik deklaruje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
V. OPŁATY
1. Za zgłoszenie uważa się dokonanie zgłoszenia na adres e-mail i opłacenie udziału w biegu. Opłacenie startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Zwolnieni z opłat startowych są uczniowie szkół z terenu powiatu tatrzańskiego. Zgłoszenie i przesłanie wyniku biegu na adres e-mail jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Opłata za udział w biegu wynosi 10 zł. Opłaty należy dokonać na: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem, nr. rachunku: 44 1240 5136 1111 0010 5600 9502, tytuł przelewu: opłata startowa za Bieg Noworoczny, imię, nazwisko, rok urodzenia. Uprzejmie prosimy, aby opłaty za udział w Biegu Noworocznym wnosić między 01.01.2021 a 13.01.2021
Zawodnik w ramach opłaty startowej otrzymuje po ukończeniu biegu i zarejestrowaniu wyniku pamiątkowy medal.
4. Zawodnicy spoza Zakopanego, którzy wybiorą opcję przesyłki medalu za pośrednictwem poczty (listem zwykłym) zobowiązani są do podania w zgłoszeniu danych do przesyłki.
VI. KLASYFIKACJE
1. Zawodnicy w biegu zostaną sklasyfikowani w kategorii Open i następujących kategoriach wiekowych:
Junior K/M do 16 lat osoby urodzone w roku 2005 i młodsze
Senior K/M do 39 lat osoby urodzone w roku 1982 - 2004
Masters K/M od 40 do 49 lat osoby urodzone w latach 1972 – 1981
Weteran I K/M od 50 do 59 lat osoby urodzone w latach 1962 – 1971
Weteran II K/M urodzeni w roku 1961 i starsi
Ze względu na charakter biegu Organizator nie przewiduje nagród dla zwycięzców w/w kategorii.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu oraz klasyfikacji zawodników.
2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik poprzez zgłoszenie do udziału w Biegu potwierdza, iż startuje w biegu indywidualnie i na własną odpowiedzialność oraz ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wysłanie zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty startowej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w nim na własną odpowiedzialność.
3. We wszystkich sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
4. Bieg jest zaliczany do punktacji VII Zakopiańskiej Ligi Biegowej 2021 – każdy sklasyfikowany zawodnik otrzyma 20 punktów.
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    258 
 
  
  

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2021