START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN ZakopaneKS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Zapowiedzi
XI OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ
 dodano: 14 Czerwca 2024    (źródło: MOSiR Zakopane)

 13 lipca br rozegrane zostaną XI Otwarte Mistrzostwa Zakopanego w Biegu Pod Górę. Zawody składają się z czterech biegów pod górę: Bieg na Harendzie – 600 metrów, /+ 210 metrów (35%) - limit 20 min, Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1200 metrów/ + 270 metrów (22,5%) - limit 25 min, Bieg na Wielką Krokiew szlakiem turystycznym – 520 metrów, /+140 metrów (26,9%)!!! - limit 15 min ,Bieg na Wielką Krokiew schodami – 260 metrów, /+140 metrów (53,8%)!!! - limit 15 min
Łącznie: 2580 metrów przy przewyższeniu 760 metrów (29,4%)
 
 Regulamin poniżej.


 XI OTWARTE MISTRZOSTWA ZAKOPANEGO W BIEGU POD GÓRĘ
13.07.2024 r.
 
REGULAMIN
 
  Patronat honorowy - Burmistrz Miasta Zakopane                                                                     
Organizator - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem                                   
Partnerzy:    
Stacja Narciarska Harenda                                                                                                                                                                                                                                            
Stacja Narciarska Szymoszkowa  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Centralny Ośrodek Sportu w Zakopanem                                                                                           
 
CEL ZAWODÓW:                                                                                                                                         
 Promowanie aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców Zakopanego i turystów.                          Promowanie miasta Zakopane i Powiatu tatrzańskiego jako miejsca przyjaznego dla biegaczy. Promowanie atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu i rekreacji fizycznej na terenie miasta Zakopane.                                                  Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta w sezonie letnim.                                                                                                                                                                                                                                                                             
FORMUŁA ZAWODÓW:                                                                                                                   
Zawody składają się z czterech biegów pod górę:    
Bieg na Harendzie –  600 metrów, /+ 210 metrów (35%)  -  limit 20 min                                                                                                                                                            
Bieg na Polanie Szymoszkowej – 1200 metrów/ + 270 metrów (22,5%) - limit 25 min                                                       
Bieg na Wielką Krokiew szlakiem turystycznym –  520 metrów, /+140 metrów (26,9%)!!! - limit 15 min  
Bieg na Wielką Krokiew schodami – 260 metrów, /+140 metrów (53,8%)!!! - limit 15 min  
Łącznie: 2580 metrów przy przewyższeniu 760 metrów (29,4%)                                                       
Zawody wygrywa zawodnik, którego suma czasów z czterech biegów jest najniższa.   
Zawodnikowi, który nie zmieści się w limicie czasu na danej trasie doliczymy 5 min. do limitu. Zawodnik ten zachowa możliwość startu w kolejnych biegach.    
Trasy biegów poprowadzone są po stokach narciarskich - biegi na Harendę i Szymoszkową, szlakiem turystycznym oraz schodami – biegi na Wielką Krokiew.                                                           
Wszystkich zawodników obowiązuje zakaz używani kijów podczas zawodów.                                                                                                                                           
UCZESTNICTWO                                                                                                                                                 
1. Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub podpisanie oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni startują za zgodą i na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych.                                                                        2. Zawodnik musi okazać w biurze zawodów dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych.                                                                                                                                                     
3. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
 
KLASYFIKACJE                                                                                                                                             
Klasyfikacja łączna za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:       
Mężczyźni:                                                                                                                                                   
Junior /2007 i młodsi/                                                                                                                                           
Senior /2006 - 1985/                                                                                                                                       
 Masters  /1984 – 1975/                                                                                                                                     
Weteran I /1974 – 1965/                                                                                                                                     
 Weteran II /1964 - 1955/
Super Weteran /1954 i starsi/
 
Kobiety:      
Junior /2007 i młodsi/                                                                                                                                           
Senior /2006 - 1985/                                                                                                                                         
Masters  /1984 – 1975/                                                                                                                                     
Weteran I /1974 – 1965/                                                                                                                                       
Weteran II /1964 - 1955/
Super Weteran /1954 i starsi/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NAGRODY  
Dla zwycięzców w klasyfikacji końcowej za cztery biegi w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
 
ZGŁOSZENIA                                                                                                                                                                  do dnia 11.07.2024 na stronie internetowej: www.mosir.zakopane.eu poprzez panel zgłoszeniowy lub w biurze zawodów (jeżeli limit zawodników nie zostanie wyczerpany). Ustala się limit startujących zawodników na 150.                                                                                                              
Zawodnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).
 
WPISOWE – za cztery biegi – 100 zł, kategoria Superweteran oraz kategoria Junior opłata startowa 50 złotych. Opłata startowa nie może być przeniesiona na innego zawodnika. 
Za osobę zapisaną uważa się osobę która zapisała się poprzez panel zgłoszeniowy i uiściła opłatę startową
Dla zawodników, którzy zapiszą się i uiszczą opłatę startową do 25 czerwca 2024 organizator przewiduje profesjonalną koszulkę biegową. Osobom, które zapiszą się lub dokonają wpłaty po tym terminie organizator nie gwarantuje koszulek.
 
PROGRAM MISTRZOSTW                                                                                                                             
sobota 13 lipca 2024                                                                                                                                                 
biuro zawodów: 7:00 - 7:45 - wydawanie pakietów startowych – stacja narciarska Harenda - karczma przy małym wyciągu 
W razie dużej liczby zgłoszeń biuro zawodów będzie czynne również w piątek 12 lipca 2024 w godz. 16:00 - 18:00 na Hali Sportowej ul. Chramcówki 8 (informacje o ewentualnym otwarciu biura w piątek organizator wyśle e-mailem przed zawodami)
                                                                                                                                                 
godz.   8:00 - Bieg na Stacji Narciarskiej Harenda                                                                                                     
godz.   9:15 - Bieg na Stacji Narciarskiej Szymoszkowa                                                                               
godz. 10:30 – Bieg na  Wielką Krokiew szlakiem turystycznym (prawa strona)                                                                         godz. 11:15 - Bieg na Wielką Krokiew schodami (lewa strona) – start zawodników co 30 sekund /wg kolejności po 3 biegach/                                                                                                                                               
Ok. godziny 13:30 -14:00 -  zakończenie zawodów, wręczenie nagród – Muszla koncertowa w Parku Miejskim
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  
Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich  danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.  
Zawodnik poprzez dokonanie zgłoszenia oświadcza że został poinformowany przez organizatora o zagrożeniach dla zdrowia i życia wynikających z udziału w zawodach, jest tego świadom, godzi się na nie oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 
 
UWAGI KOŃCOWE                                                                                                                                      
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, lecz w trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu i regulaminu rozgrywania zawodów lub ich odwołania.                                                                                                                                                                                                                               2. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa MOSiR Zakopane.                                                         3. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.                                                                                                                                                  4. Nagrody mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji zwycięzców. 
5. Organizator nie zapewnia transportu między stacjami.  
6. Organizatorowi przysługuje ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu zawodów 
7. Zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatora.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.  
 
 
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    218 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024