START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
Orlen CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Świata Igrzyska Europejskie
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane       UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki


 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
  AZS-Zakopane  


TZN ZakopaneKS Pieniny
  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Rekrutacja do ZSMS Zakopane
 dodano: 26 Maja 2008    (źródło: ZSMS Zakopane)

 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem  do końca maja będzie  jeszcze prowadził rekrutację do Gimnazjum i Liceum Ogolnokształcącego Mistrzostwa Sportowego  w   następujących dyscyplinach: narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska,łyżwiarstwo szybkie, biathlon, snowboard
 Poniżej bliższe informacje o wymaganych dokumantach i zasadach rekrutacji
34-500 ZAKOPANE ul. Droga Do Olczy 26
tel./fax 0-18-20 131-52, NIP 736-15-25-532
e-mail zsms@tatrynet.pl
 
im. Stanisława Marusarza

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
im. Stanisława Marusarza w Zakopanem
na rok szkolny 2008/2009
Terminy składania dokumentów do:
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego - od 1 kwietnia 2008 r. do 31 maja 2008 r.(wzór podania pdf)
Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego - od 5 maja 2008 r. do 31 maja 2008 r. Godz.15.00 (wzór podania pdf)
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego:
6-7 czerwca 2008r. ; TESTY SPRAWNOŚCIOWE
do 25 czerwca 2008 r. godz. 15,00   składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
do 27 czerwca 2008 r. godz. 12,00   ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie listy uczniów przyjętych do I klasy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego:
6-7 czerwca 2008 r. TESTY SPRAWNOŚCIOWE
od 20 czerwca 2008 r. do 24 czerwca 2008 r. godz. 15,00 ; dostarczenie do wybranych
szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
/ z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej /
27 czerwca 2008 r. do godz. 12,00 ; ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną, listy zakwalifikowanych do I klasy,
do 2 lipca 2008 r. godz. 14,00 ; potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów umieszczonych na liście przyjętych,
4 lipca 2008 r. do godz. 12,00 ; ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, listy przyjętych do I klasy.


Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach:
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska
łyżwiarstwo szybkie
biathlon
snowboard
 
Testy sprawnościowe i badania lekarskie dla kandydatów do gimnazjum i liceum przeprowadzane będą w terminie 06 - 07.06.2008r. - godz. 900 sala gimnastyczna COS Zakopane, ul. Br. Czecha 1.
Egzaminy sprawnościowe przeprowadzą pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.
3. Do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się ucznia na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej oraz na podstawie wyników z testów sprawnościowych.
4. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje zdanie egzaminu sprawnościowego i ilość punktów uzyskana przez absolwenta gimnazjum:
a. za wyniki egzaminu gimnazjalnego ; maks. 100 pkt
b. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum ; max. 80 pkt,
c. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum ; max. 20 pkt.
 
a. Zasady przyznawania punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie:
punktacją objęte są następujące przedmioty:
język polski, język obcy, biologia, geografia.
oceny z w/w przedmiotów przeliczane są na punkty w następujący sposób:
celujący - 20 pkt,
bardzo dobry - 18 pkt,
dobry - 15 pkt,
dostateczny - 10 pkt,
dopuszczający - 2 pkt.

b. Zasady przyznawania punktów za inne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie
szkolnym:
1.za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -5 pkt.
2.za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:
finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt
finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt
3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt
5. W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych oraz
osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu.
6. Uczniowie nie zakwalifikowani do szkoły mogą od 5 lipca 2008r. składać swoje dokumenty do innej
szkoły, dysponującej jeszcze wolnymi miejscami.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
podanie (wersja do wydruku GMS LOMS )
życiorys
2 aktualne fotografie / format legitymacyjny
Karta zdrowia
Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)
oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej ( kandydaci do gimnazjum )
oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię tego świadectwa,
oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez dyrektora kopię tego zaświadczenia, ( kandydaci do liceum )
zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
wyniki badań lekarskich:
- morfologia, OB, mocz,
- EKG ,
- konsultacja stomatologiczna,
- konsultacja laryngologiczna,
- konsultacja okulistyczna,
- konsultacja ortopedyczna
W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza przewidujemy nabór do:
I klasy GMS - 1 odział - 28 uczniów
I klasy LOMS - 1 odział - 30 uczniów


Do internatu ZSMS ze względu na ograniczoną ilość miejsc zostaną przyjęci najlepsi zawodnicy z poszczególnych dyscyplin.
W przypadkach spornych o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor i Rada Trenerów ZSMS Zakopane.
 
I etap rekrutacji do SMS Zakopane - egzamin sprawnościowy
 
Zasady przyznawania punktów za część sportową egzaminu - max. 100 punktów
wyniki sportowe: miejsce w najważniejszych zawodach sezonu w danej kategorii wiekowej lub miejsce w rankingu PZS - max. 30 pkt.

1- 3 miejsca - 30 pkt;
4-10 miejsca - 20 pkt;
11-20 miejsca- 10 pkt;
21-30 miejsca - 5 pkt;
powyżej - 1 pkt.


klasa sportowa  aktualna, potwierdzona przez PZS - max. 20 pkt.
I i wyższa - 20 pkt;
II             - 15 pkt;
III             - 5 pkt;
inna         -  1 pkt.test ukierunkowany:  4 próby określone w każdej dyscyplinie, max. 20 pkt.
1-3 miejsca - 5 pkt.
4-6 miejsca - 4 pkt.
7-10 miejsca - 3 pkt
11-20 miejsca - 2 pkt.
powyżej 20 miejsca - 1 pkt.


Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej - max. 30 pkt. wg skali ocen
wybitna - 30 pkt;
wysoka - 25 pkt;
średnia - 20 pkt;
niska - 10 pkt.
bardzo niska -5 pkt.

«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    5905 
 
 
 
 
  
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2024