START
powrót do strony głównej
     Galeria fotografii
fotografie sportowe
     Terminarz
kalendarium wydarzeń sportowych
     Wyniki
tabele z wynikami zawodów, etc...
Podhale-Sport
Sport UM Zakopane
Sport UG Biały Dunajec
Sport Bukowina Tatrzańska
Sport UG Czarny Dunajec
Sport UG Poronin
Sport UG Jabłonka
Zakopiańska Liga Biegowa
Sport i zdrowie
EUROPEAN CLIMBING ROUTE
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Sportowcy Podhala
Plebiscyt Najlepszy Sportowiec Podhala
LOTOS CUP
Igrzyska STO
Igrzyska lekarskie
ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
Olimpiada młodzieży
Igrzyska Olimpijskie Mistrzostwa Swiata
Tour De Pologne Maratony LANG TEAM
Uniwersjady, MS Juniorów ZIOM
COS Zakopane
Obiekty Sportowe
Rozmaitości
 Kluby sportowe
REDAKCJA
Linki
Zapowiedzi

Dyscypliny
Biathlon
Biegi narciarskie
Dart
Hokej
Kajakarstwo
Konkurencje konne
Koszykówka
Kręgle
Lekkoatletyka
Łyżwiarstwo
Narty
 Piłka nożna
Piłka ręczna
Pływanie
Podnoszenie ciężarów
Rowery
 Siatkówka
Ski-Alpinizm
 Skoki narciar. i kombinacja
Snowboard
Sporty extremalne
Sporty motocyklowe
Sporty pożarnicze
Sporty samochodowe
Sporty samolotowe
 Sporty walki
Strzelectwo
Tenis ziemny i stołowy
Unihokej
Wędkarstwo
Wspinaczka
Żeglarstwo

Partnerzy
    Zakopane    Bukowina Tatrzańska
UG Poronin  UG Czarny Dunajec  UG Jabłonka
  

     wyniki-skoki

 
Gabinet Terapii
   
   Keti


   Skijumping
Montano
  AZS-Zakopane  

TZN Zakopane

     KS Pieniny  mecze na żywo
wyniki na żywo
 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
Nabór do SMS Zakopane - egzaminy sprawnościowe już 7-8 czerwca!
 dodano: 3 Czerwca 2013    (źródło: ZSMS)

 
 
Już w najbliższy piątek oraz sobotę odbędą się egzaminy sprawnościowe do SMS Zakopane - wszelkie informacje znajdują się poniżej . Szczegółowych informacji udzieli oczywiście również sekretariat szkoły - wszystkich serdecznie zapraszamy!
 


 
 
 
ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  im. Stanisława Marusarza w Zakopanem  na rok szkolny 2013/2014 
Terminy składania dokumentów do: 
• Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – od 04 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r. do godz.1500
• Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego – od 06 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r. 
do godz.1500 
 
Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach: 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego: 
07-08 czerwca 2013r. – TESTY SPRAWNOŚCIOWE 
do 02 lipca 2013 r. godz. 1500 – składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły 
podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. 
10 lipca 2013 r. godz. 1200 - ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie listy uczniów 
przyjętych do I klasy Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego 
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego: 
07-08 czerwca 2013r. – TESTY SPRAWNOŚCIOWE 
od 28 czerwca do 02 lipca 2013 r. godz. 1500 – dostarczenie kopii świadectwa i 
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
/ z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej / 
Od 04 lipca 2013 r. do godz. 9 00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną, listy 
zakwalifikowanych do I klasy, 
do 08 lipca 2013 r. godz. 1400 – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów 
umieszczonych na liście zakwalifikowanych, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa 
ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 
karty informacyjnej 
09 lipca 2013 r. do godz. 1200 – ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną, listy 
przyjętych do I klasy. 
Prowadzimy szkolenie sportowe w następujących dyscyplinach: 
• narciarstwo alpejskie 
• narciarstwo klasyczne: biegi narciarskie, skoki narciarskie, kombinacja norweska 
• łyżwiarstwo szybkie 
• biathlon 
• snowboard 
 
 
1. Testy sprawnościowe i badania lekarskie dla kandydatów do gimnazjum i liceum 
przeprowadzane będą w terminie 07 – 08.06.2013r. - godz. 900 sala gimnastyczna COS 
Zakopane, ul. Br. Czecha 1.
2. Egzaminy sprawnościowe przeprowadzą pracownicy naukowi Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie. 
3. Do Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przyjmuje się ucznia na podstawie wyników 
sprawdzianu kompetencji po szkole podstawowej oraz na podstawie wyników z testów 
sprawnościowych. 
4. O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje zdanie egzaminu 
sprawnościowego i ilość punktów uzyskana przez absolwenta gimnazjum: 
a. za wyniki egzaminu gimnazjalnego – maks. 100 pkt
b. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 80 pkt, 
c. za inne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – max. 20 pkt. 
a. Zasady przyznawania punktów za oceny z przedmiotów na świadectwie: 
1. punktacją objęte są następujące przedmioty: 
język polski, język obcy, biologia, geografia. 
 2. oceny z w/w przedmiotów przeliczane są na punkty w następujący sposób: 
celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 18 pkt, dobry – 15 pkt, dostateczny – 10 pkt, 
dopuszczający – 2 pkt. 
 b. Zasady przyznawania punktów za inne osiągnięcia udokumentowane na świadectwie 
szkolnym: 
 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt. 
 2. za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: 
 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt 
 • finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt 
 3. za osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt 
 5. W przypadku tej samej ilości punktów o przyjęciu decyduje wynik testów sprawnościowych 
oraz osiągnięcia sportowe z ostatniego sezonu. 
 6. Uczniowie nie zakwalifikowani do szkoły mogą do 11 lipca 2013r. składać swoje dokumenty 
do innej szkoły, dysponującej jeszcze wolnymi miejscami. 
 
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY: 
• podanie 
• życiorys 
• 2 aktualne fotografie / format legitymacyjny 
• Karta zdrowia 
• Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) 
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu w klasie szóstej ( kandydaci do gimnazjum ) 
• oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub poświadczoną przez dyrektora gimnazjum 
kopię tego świadectwa, 
• oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub poświadczoną przez 
dyrektora 
kopię tego zaświadczenia, ( kandydaci do liceum ) 
• zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez 
lekarza rodzinnego 
• wyniki badań lekarskich:
- morfologia, OB, mocz, 
- pozostałe niezbędne badania lekarskie zabezpiecza szkoła
W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. St. Marusarza przewidujemy 
nabór do: 
I klasy GMS – 1 odział - 28 uczniów 
I klasy LOMS – 1 odział - 30 uczniów 
Do internatu ZSMS ze względu na ograniczoną ilość miejsc zostaną przyjęci 
najlepsi zawodnicy z poszczególnych dyscyplin. 
W przypadkach spornych o przyjęciu ucznia decyduje Dyrektor i Rada 
Trenerów ZSMS Zakopane.
 
 
I etap rekrutacji do SMS Zakopane - egzamin sprawnościowy
Zasady przyznawania punktów za część sportową egzaminu – 
max. 100 punktów 
1. wyniki sportowe – miejsce w najważniejszych zawodach sezonu w 
danej kategorii wiekowej lub miejsce w rankingu PZS – max. 30 pkt. 
1- 3 miejsca – 30 pkt; 
4-10 miejsca – 20 pkt; 
11-20 miejsca – 10 pkt; 
21-30 miejsca – 5 pkt; 
powyżej – 1 pkt. 
2. klasa sportowa – aktualna, potwierdzona przez PZS – max. 20 pkt. 
I i wyższa – 20 pkt; II – 15 pkt; III – 5 pkt; inna – 1 pkt. 
3. test ukierunkowany – 4 próby określone w każdej dyscyplinie, 
max. 20 pkt. 
1-3 miejsca – 5 pkt. 
4-6 miejsca – 4 pkt. 
7-10 miejsca – 3 pkt 
11-20 miejsca – 2 pkt. 
powyżej 20 miejsca – 1 pkt. 
4. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – max. 30 pkt. wg skali 
ocen 
wybitna – 30 pkt; 
wysoka – 25 pkt; 
średnia – 20 pkt; 
niska – 10 pkt. 
bardzo niska – 5 pkt.
«« Powrót do listy wiadomości
 Zapisz w schowku     Drukuj     Wyślij znajomemu    4352 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

Copyright © MATinternet & Podhale-Sport - ZAKOPANE 1999-2018